Fris

CO to jest FRIS?

FRIS® to nowa polska metodologia, która trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia i działania.

Diagnoza Stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Polska metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej.

FRIS® jest prosty intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują

decyzje i rozwiązują problemy.

FRIS® jest prosty intuicyjny i spójny. Przystępnie i zrozumiale wyjaśnia jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy.

FRIS® jest praktyczny. Znajomość FRIS możesz szybko zastosować, poznając i lepiej wykorzystując w praktyce swoje naturalne predyspozycje.

FRIS® jest polski. Metodyka FRIS powstała na podstawie wyników polskich badań. Rozwija się i dopasowuje do polskich realiów.

FRIS

Nazwa „FRIS” stanowi skrót pierwszych liter słów:

FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY,

które opisują cztery perspektywy poznawcze definiujące Style Myślenia

Raporty

raPORT INDYWIDUALNY FRIS®

Sesja Indywidualna Feedbackowa – to rozmowa z certyfikowanym trenerem FRIS®, podczas której dowiesz się jaki jest Twój naturalny styl myślenia i działania oraz jak on wpływa na Twój sposób zachowania, komunikowania się i podejmowania decyzji. Pomoże Ci zrozumieć, dlaczego niektóre cele i zamierzenia osiągasz łatwo, a inne przedsięwzięcia stanowią dla Ciebie trudność.

Podstawą każdej rozmowy jest Raport Indywidualny FRIS®, który zostanie wygenerowany na podstawie wypełnionego przez Ciebie Kwestionariusza.

Jeśli chcesz lepiej poznać siebie swój Styl Myślenia i Działania zapisz się na indywidualne badanie Kwestionariuszem FRIS®.

Otrzymasz ode mnie link do Kwestionariusza zawierający 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania podsumowujące, którego wypełnienie zajmuje około 30 minut.

Czas trwania sesji informacji zwrotnej to 60-90 min. Sesja może mieć charakter osobistego spotkania lub na Skype.

Jeśli jesteś w związku i jesteś zainteresowany/a informacją zwrotną dla WAS jako pary – jak rozmawiać z osobą bliską by być usłyszanym, zrozumieć obszary wzajemnych nieporozumień i znaleźć sposób na dobrą, konstruktywną rozmowę – zapytaj o sesję dla pary.

FRIS DLA PAR

Sesja Pary Feedbackowato spotkanie z certyfikowanym trenerem FRIS®, podczas którego para pozna naturalny styl myślenia i działania swojego partnera/partnerki. Pomoże Wam zrozumieć, dlaczego w niektórych sprawach dogadujecie się bez słów, a w innych dochodzi między Wami do spięć.

Podstawą każdego spotkania z parą jest Raport Indywidualny FRIS®, który zostanie wygenerowany na podstawie wypełnionego przez każdego z Was Kwestionariusza.

Jeśli chcecie lepiej poznać swojego partnera/partnerkę i zrozumieć jego/jej Styl Myślenia i Działania zapiszcie się na indywidualne badanie Kwestionariuszem FRIS®.

Każdy z Was otrzyma ode mnie link do Kwestionariusza zawierający 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania podsumowujące, którego wypełnienie zajmuje około 30 minut.

Czas trwania sesji pary informacji zwrotnej to 60 min. Sesja może mieć charakter spotkania osobistego z parą lub na Skype.

rAPORT
ZESPOŁOWY FRIS®

Sesja Zespołowa Feedbackowato warsztat z certyfikowanym trenerem FRIS®, podczas którego zespół pozna naturalny styl myślenia i działania poszczególnych członków zespołu i zespołu jako całości.

Podstawą każdego warsztatu jest Raport zespołowy, który prezentuje mapę potencjału zespołu wyrażoną Procesem FRIS® od momentu zainicjowania do etapu wdrożenia wybranego przedsięwzięcia. Dla każdej osoby jest opisany jej sposób myślenia, działania oraz postawa, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Każdy raport opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.

W celu ustalenia potencjału zespołu i poszczególnych jego członków każdy z członków zespołu otrzyma ode mnie link do Kwestionariusza zawierający 76 pytań jednokrotnego wyboru oraz 3 pytania podsumowujących, którego wypełnienie zajmuje około 30 minut.

Czas trwania sesji zespołowej informacji zwrotnej to 4 – 5 godzin.

FRIS

Czy znasz swój styl myślenia

Nazwa „FRIS” stanowi skrót pierwszych liter słów:

FAKTY, RELACJE, IDEE, STRUKTURY, które opisują cztery perspektywy poznawcze definiujące Style Myślenia

PERSPEKTYWA FAKTÓW

Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

perspektywa idei

Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecny i odkrywania nowych zależności.

perspektywa relacji

Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.

perspektywa struktur

Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

Korzyści

korzyści indywidualne FRIS

Możesz lepiej wykorzystać swoje naturalne predyspozycje – FRIS® nie tylko diagnozuje Twoje predyspozycje, ale również udziela wskazówek w jakich działaniach się najlepiej sprawdzasz, jak powinieneś skutecznie podchodzić do rozwiązywania problemów i jak najlepiej dla Ciebie komunikować się z osobami o innych Stylach Myślenia. FRIS® opisuje jak stawać się lepszym, wciąż będąc sobą.

Możesz odkryć jak inni postrzegają Twoje zachowanie – Twój Styl Myślenia opisuje preferowany przez Ciebie sposób reagowania i komunikowania się, co bardzo mocno wpływa na to jak jesteś postrzegany przez otoczenie. Przykładowo Zawodnicy łatwo ustawiają się w opozycji, nie boją się rywalizacji i konfrontacji. W sytuacji gdy po prostu wyrażają swoją opinię, inne Style Myślenia mogą uznawać, że Zawodnik dąży do konfliktu.

Możesz poznać działania, w których się sprawdzisz – FRIS® opowiada o rolach i typach działań, które są dla Ciebie wygodne i naturalne. Może się okazać, że jest wiele obszarów, z którymi do tej pory jeszcze nie miałeś do czynienia. Przykładowo silne perspektywy Relacji i Faktów oznaczają, że jesteś skłonny zarówno do rywalizacji, jak i aktywnej współpracy. Cenisz sobie nawiązywanie kontaktów, chętnie wspomagasz się perswazją w negocjacjach, jesteś dobry w sprzedaży i szeroko pojętym „prowadzeniu interesów”.

Możesz być jeszcze lepszy w tym, w czym jesteś dobry – Osoby o różnych Stylach Myślenia różne działania traktują jako najfajniejsze. Przykładowo Badacz ma dużą satysfakcję z budowania optymalnych rozwiązań, podczas gdy Partnera „uskrzydlają” działania, w których odczuwa i daje innym wsparcie. Jeżeli skupisz się na ćwiczeniu tego, co lubisz robić – szybko staniesz się w tym lepszy – przez co jeszcze chętniej będziesz się w takie działanie angażował.

korzyści zawodowe FRIS

Możesz mieć lepsze wyniki i większą frajdę ze swojej pracy – FRIS® opisuje w jakiego typu pracę najchętniej się angażujesz i gdzie osiągasz najlepsze efekty. Przykładowo największa skuteczność Zawodnika jest w pracy, którą można zmierzyć szybkością i liczbą osiągniętych celów. Jest najbliżej Flow gdy pochłaniają go zadania wymagające efektywności i szybkiego podejmowania decyzji. Zawodnik osiągnie wtedy znacznie lepsze efekty, niż inne Style Myślenia. I będzie z tego miał dużą frajdę 🙂

Możesz zdobyć wskazówki jak skuteczniej się dogadywać – Komunikacja z osobą o innym Stylu Myślenia przypomina rozmowę z osobą mówiącą w innym języku. Przeanalizowaliśmy to i mamy dla Ciebie praktyczne wskazówki jak najlepiej dogadać się z osobą o każdym Stylu Myślenia – na co zwracać szczególną uwagę, w jaki sposób formułować wypowiedzi oraz jakich sytuacji unikać.

Możesz sprawdzić jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy – FRIS® jest często stosowany do opisania procesu od zainicjowania, przez przygotowanie, aż do etapu działania. Przykładowo Wizjoner znajdzie wiele nieszablonowych pomysłów, a Badacz zbuduje szczegółowy projekt rozwiązania. Znając Style FRIS® w Twoim zespole, możesz dopasować osoby do zadań tak, aby w przedsięwzięciu wszyscy wykorzystali swoje najsilniejsze strony.

Możesz dołączyć raport FRIS® do swojego CV – Raport indywidualny FRIS® mówi m.in. o roli, w której sprawdzasz się najlepiej i zarazem z której czerpiesz największą satysfakcję. Fajnie pracować w sposób, który jest dla Ciebie naturalny i jednocześnie dla Twojego szefa najbardziej wydajny, prawda? Można to pogodzić – poinformuj o tym swojego potencjalnego pracodawcę i dołącz raport FRIS® do swojego CV.

Zostańmy w kontakcie

kompas uważności
+48 604 618 100
info@kompasuwaznosci.pl